فیلم آقای فاکس شگفت انگیز
  • Fa
  • En
آقای فاکس به همراه همسر و فرزندانش در یک تپه زندگی می‌کند. او هر شب به مزرعه‌ی کناری حمله می‌کند و نمی‌تواند جلوی خود را بگیرد. تا اینکه کشاورزان عصبانی می‌شوند و می‌خواهند که او را به دام بیاندازند.