12+
  • Fa
  • En
چهار دوست صمیمی تصمیم می گیرند برای سفر به ایتالیا بروند، آنها تصمیم دارند به سفری بروند که هرگز در جوانی فرصتش را نداشته اند. زمانی که اوضاع از کنترل آنها خارج می شود، این سفر به یک ماجراجویی تمام عیار تبدیل می شود که...